Thuê Xe Đi Tỉnh 4-7 Chỗ

Đội ngũ tài xế của chúng tôi đã sẵn sàn phục vụ bạn

LOẠI XE 4 CHỖ 7 CHỖ
Vũng Tàu 900.000đ 1.000.000đ
Mũi Né 1.700.000đ 2.200.000đ
Đà Lạt 2.500.000đ 2.700.000đ
Bảo Lộc 2.500.000đ 2.700.000đ
Phan Thiết 1.800.000đ 2.000.000đ
Nha Trang 4.500.000đ 4.800.000đ
Châu Đốc 2.200.000đ 2.500.000đ
Cà Mau 3.200.000đ 3.500.000đ
Cha Diệp 2.500.000đ 2.800.000đ
Cần Thơ 1.900.000đ 2.000.000đ
Biên Hòa 1.000.000đ 1.200.000đ
Bình Dương 1.000.000đ 1.000.000đ
Long An 900.000đ 1.100.000đ
Cái Bè 1.100.000đ 1.200.000đ
Tây Ninh 1.100.000đ 1.200.000đ

Đây chỉ là giá cước tham khảo của vài tỉnh thành, các tỉnh thành sẽ có chi phí khác nhau dựa vào khoảng cách đến các tỉnh thành

  Thuê xe đi Vũng Tàu

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Đà Lạt

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 2.500.000 đ

  7 chỗ 2.700.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Phan Thiết

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 1.800.000 đ

  7 chỗ 2.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Nha Trang

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 4.000.000 đ

  7 chỗ 4.200.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Đồng Nai

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 800.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Long An

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Tiền Giang

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Bến Tre

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.100.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Sóc Trăng

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 2.000.000 đ

  7 chỗ 2.200.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Vĩnh Long

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 1.400.000 đ

  7 chỗ 1.700.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Bình Phước

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.100.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Cần Thơ

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Vũng Tàu

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Đà Lạt

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 2.500.000 đ

  7 chỗ 2.700.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Phan Thiết

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 1.800.000 đ

  7 chỗ 2.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Nha Trang

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 4.000.000 đ

  7 chỗ 4.200.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Đồng Nai

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 800.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Long An

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Tiền Giang

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Bến Tre

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.100.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Sóc Trăng

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 2.000.000 đ

  7 chỗ 2.200.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Vĩnh Long

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 1.400.000 đ

  7 chỗ 1.700.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Bình Phước

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ

  Thuê xe đi Cần Thơ

  TP.HCM Các tỉnh TP

  4 chỗ 900.000 đ

  7 chỗ 1.000.000 đ

  Giá xe 1 chiều đã bao trọn gói: tiền xăng, tài xế và phí cầu đường

  Không phụ thu tiền xăng khi vượt km. Ngày lễ, thứ 7, chủ nhật: +10%

  2 chiều đi về trong ngày & qua đêm: xin liên hệ